REJESTRACJA 2021


Przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa online.

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję.

Zarejestruj się

UWAGI

  • Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
  • Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
  • Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.
  • Ponieważ zwrot wpłaconej kwoty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 50 zł brutto) możliwy jest jedynie do 21.02.2021 prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

 

WAŻNE LINKI