Opłaty, realizacja płatności

OPŁATA REJESTRACYJNA

Opłata rejestracyjna wynosi: 243,90 zł netto/ 300 zł brutto (zawiera VAT 23%)

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:

  • dostęp do wszystkich sesji internetowych – live,
  • dostęp do wirtualnych stoisk Partnerów konferencji – live,
  • możliwość interaktywnego uczestnictwa (zadawanie pytań, ankiety, konkursy, quizy) – live,
  • 3 miesięczny dostęp do materiałów archiwalnych zgromadzonych na Platformie Cyfrowej (nagrania wykładów, materiały Partnerów),
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji*.

* W przypadku uczestnictwa w konferencji online certyfikat przyznawany jest po weryfikacji logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa, aktywności. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie indywidualnego ID oraz licznika czasu oraz aktywności online


ZMIANY W REJESTRACJI

W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.


REALIZACJA PŁATNOŚCI

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank SA
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „SAP2021”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Czytaj także: Warunki anulacji i zwrotu opłaty…