REJESTRACJA

Rejestracja została zakończona.

UWAGI

  • Całkowity limit miejsc - udział stacjonarny: 400 osób
  • Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
  • W przypadku udziału stacjonarnego, po dokonaniu rejestracji miejsce na Sympozjum jest wstępnie rezerwowane na okres 7 dni. W okresie wstępnej rezerwacji należy dokonać płatności. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie miejsce jest automatycznie zwalniane, zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.
  • Po osiągnięciu limitu miejsc Organizator może uruchomić rejestrację pozwalającą na wpisanie się na listę rezerwową (opcja rejestracji: Uczestnik - lista rezerwowa). Osoby z tej listy zgodnie z kolejnością zgłoszeń zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w Sympozjum w przypadku zwolnienia się miejsca. Długość listy rezerwowej: 50 osób.
  • W przypadku rejestracji na listę rezerwową prosimy NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI dopóki Biuro Organizacyjne nie skontaktuje się z Państwem w związku ze zwolnieniem się miejsca na liście podstawowej.
  • W razie braku możliwości realizacji Sympozjum w formie stacjonarnej spowodowanej Siłą Wyższą (np. zaleceniami epidemiologicznymi), zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty – o ile zostanie podjęta decyzja o organizacji spotkania tylko online, a uczestnik będzie zainteresowany taką formą udziału; następuje automatycznie do 30 dni od momentu publikacji na stronie decyzji o zmianie formy realizacji Sympozjum.
  • O wszelkich ważnych decyzjach w związku z Sympozjum Biuro Organizacyjne będzie informowało Państwa mailowo lub przez wysyłkę SMS na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
WAŻNE LINKI