REJESTRACJA


Rejestracja online została zamknięta.

UWAGI

  • Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
  • Osoba dokonująca rejestracji na Konferencję bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
  • Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.
  • Ponieważ zwrot wpłaconej kwoty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 50 zł brutto) możliwy jest jedynie do 14 dni od otrzymania wpłaty, jednak nie później niż 48 h przed startem konferencji, a w pozostałych przypadkach zwrot nie jest przewidywany prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

 

WAŻNE LINKI