Warunki zwrotu opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:

  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota

  do dnia 31.01.2024 r. Zwracane jest 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 31.01.2024 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana, w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji. W przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej za udział stacjonarny i nieobecności Uczestnika na Konferencji lub nieskorzystania z możliwości dostępu do Platformy Cyfrowej opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi.
 5. W przypadku udziału stacjonarnego, w  razie braku możliwości realizacji Spotkania w formie stacjonarnej spowodowanej Siła Wyższą (np. zaleceniami epidemiologicznymi) i realizacji spotkania tylko online, zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty – o ile uczestnik będzie zainteresowany taką formą udziału; następuje automatycznie do 30 dni od momentu publikacji na stronie decyzji o zmianie formy realizacji Spotkania.