Warunki zwrotu opłaty

W przypadku opłacenia wcześniej stacjonarnego udziału w Sympozjum przeczytaj Oświadczenie Biura Organizacyjnego w związku z organizacją Sympozjum na Platformie Cyfrowej

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do 14 dni od otrzymania wpłaty
  W przypadku wpłat dokonanych po 13.08.2020 wniosek musi wpłynąć nie później niż do 26.08.2020
  Zwracane jest 100% usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto

  Powyżej 14 dni od otrzymania wpłaty
  Zgodnie z poniższymi terminami
  do dnia 30.06.2020 r. Zwracane jest 100% usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
  po 30.06.2020 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 3. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 4. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.