Dziękujemy za udział

Zapraszamy na kolejną edycję - 23-24 marca 2023 r., BCTW Bydgoszcz.

INFORMACJE OGÓLNE 2022


DATA I MIEJSCE

XI Sympozjum Alergii na Pokarmy odbędzie się w dniach
25-26 marca 2022 r. na Platformie Cyfrowej.

Otwarcie Sympozjum*: piątek 25.03.2022, 9:55 (8:30 - warsztaty).

Zamknięcie Sympozjum*: sobota 26.03.2022, godz. 18:10.

*Uwaga! Ramy czasowe Sympozjum mogą ulec zmianie.

UCZESTNICY

Sympozjum kierowane jest do specjalistów alergologów, pediatrów, gastrologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych zainteresowanych tematyką alergii pokarmowych i chorób towarzyszących.

PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.

REJESTRACJA I OPŁATY

Rejestracja indywidualna będzie dostępna online na tej stronie od dnia 3 listopada 2021, godz. 9:00.

Koszt udziału w Sympozjum wynosi:
350zł brutto obejmuje:

 • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów i sesji interaktywnych,
 • możliwość skorzystania z wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach),
 • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwość porozmawiania z przedstawicielami i możliwość skorzystania z innych opcji interaktywnych oferowanych na poszczególnych wystawach,
 • 30 dniowy dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów),
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Kongresie.
WYBRANE TEMATY WIODĄCE:
 • aktualne badania epidemiologiczne w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,
 • etiopatogeneza alergii na pokarmy,
 • anafilaksja po pokarmowa,
 • alergie krzyżowe,
 • choroby układu oddechowego a nadwrażliwości na pokarmy,
 • choroby skóry a nadwrażliwość na pokarmy,
 • alergia pokarmowa w różnych specjalnościach medycznych,
 • postępowania dietetyczne w diagnostyce i leczeniu alergii pokarmowych,
 • diagnostyka komponentowa,
 • nowe metody diagnostyczne, w tym diagnostyka epitopowa,
 • immunoterapia w nadwrażliwości na pokarmy,
 • studium przypadków klinicznych.
WAŻNE LINKI
KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi

Członkowie:
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
dr hab. med. Krzysztof Pałgan, prof. UMK


KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi

Członkowie:
dr hab. med. Krzysztof Pałgan, prof. UMK
dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja
dr n. med. Natalia Ukleja-Sokołowska
dr n. med. Adam Wawrzeńczyk
dr n. med. Michał Przybyszewski
dr n. med. Małgorzata Graczyk
dr n. med. Andrzej Kuźmiński
dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran
lek. med. Marta Tykwińska
dr n. med. Kinga Lis
dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz
lek. med. Ewa Alska
lek. med. Tomasz Rosada
lek. med. Łukasz Cała
mgr Robert Zacniewski
Marcelina Bartuzi
mgr inż. Małgorzata Tomaszewska

PROGRAM 2022


Data publikacji: 23.03.2022.

Pobierz PDF

Uprzejmie informujemy, iż program może ulec zmianie.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI


Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy zainteresowane organizacją merytorycznych aktywności satelitarnych, reklamą, stoiskiem, lub innym rodzajem promocji . W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym

Uprzejmie informujemy, że Organizator tworząc program naukowy Sympozjum kieruje się zasadami Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz uwzględnia samoregulacje INFARMY czyli zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

Wydarzenie otrzymało Certyfikat INFARMA.

Certyfikat INFARMA

PATRONAT MEDIALNY


BIURO ORGANIZACYJNE

ALTASOFT AL BOJDAK SPÓŁKA JAWNA

Godziny pracy biura: w dni robocze od poniedziałku do piątku: 8:30 – 16:30