Dziękujemy wykładowcom, uczestnikom i partnerom za udział.

Zapraszamy 25-26 marca 2022 na kolejną XI edycję Sympozjum.

Start rejestracji i więcej informacji: 03.11.2021.

INFORMACJE OGÓLNE 2021


DATA I MIEJSCE

„X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy” odbędzie się w dniach 26-27 marca 2021 r. na Platformie Cyfrowej.

Otwarcie Sympozjum*: piątek 26.03.2021, godz. 8.30.

Zamknięcie Sympozjum*: sobota 27.03.2021, godz. 18.00.

*Uwaga! Ramy czasowe Sympozjum mogą ulec zmianie.


UCZESTNICY

Sympozjum kierowane jest do specjalistów alergologów, pediatrów, gastrologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych zainteresowanych tematyką alergii pokarmowych i chorób towarzyszących.

REJESTRACJA I OPŁATY

Rejestracja indywidualna, możliwa jest online przez tą stronę.

Koszt udziału w Sympozjum wynosi 300 zł brutto i obejmuje dostęp do Platformy Cyfrowej umożliwiający m.in:

 • uczestnictwo w sesjach interaktywnych z możliwością czatu,
 • dostęp do wirtualnych stoisk Partnerów,
 • 3 miesięczny dostęp do materiałów archiwalnych zgromadzonych na Platformie Cyfrowej (nagrania wykładów, materiały Partnerów),
 • uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji*.

* W przypadku uczestnictwa w konferencji online certyfikat przyznawany jest po weryfikacji: logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa oraz udzieleniu poprawnych odpowiedzi na test sprawdzający.

WYBRANE TEMATY WIODĄCE
 • anafilaksja,
 • choroby układu oddechowego a nadwrażliwości na pokarmy,
 • choroby skóry a nadwrażliwość na pokarmy,
 • etiopatogeneza alergii na pokarmy,
 • nowe metody diagnostyczne w postępowaniu z alergią pokarmową,
 • immunoterapia w nadwrażliwość na pokarmy,
 • leczenie dietetyczne w nadwrażliwości na pokarmy.
PUNKTY EDUKACYJNE

Za udział w Sympozjum zostaną przyznane punkty edukacyjne.

PROGRAM 2021


PROGRAM (Ostatnia aktualizacja: 26.03.2021)

Uprzejmie informujemy, iż program może ulec zmianie.

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI


Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy zainteresowane organizacją merytorycznych aktywności satelitarnych, reklamą, stoiskiem wirtualnym, lub innym rodzajem promocji . W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że Organizator tworząc program naukowy Sympozjum kieruje się zasadami Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz uwzględnia samoregulacje INFARMY czyli zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości. Wydarzenie otrzymało Certyfikat INFARMA.

Certyfikat INFARMA

BIURO ORGANIZACYJNE

ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Godziny pracy biura: w dni robocze od poniedziałku do piątku: 8:30 – 16:30