Oświadczenie Biura Organizacyjnego

3 czerwca 2020

Szanowni Państwo

W związku  ze stanem  epidemicznym w kraju spowodowanym epidemią wirusa SARS-CoV2 (choroba COVID19), wymuszającym odwołanie lub przesunięcie zaplanowanych Wydarzeń, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników wspólnie z Fundacja Wspierania Alergologii Alergologia Bydgostiensis podjęliśmy decyzję o rezygnacji z formy stacjonarnej Sympozjum i przeprowadzeniu go w ustalonym wcześniej terminie: 28-29 sierpnia 2020 jedynie na bazie Internetowej Platformy Cyfrowej.

W konsekwencji podjętej decyzji prosimy wszystkie osoby z opłaconym uczestnictwem w Sympozjum w wersji stacjonarnej o kontakt z Biurem Organizacyjnym do dn. 22.06.2020 celem potwierdzenia zainteresowania uczestnictwem online lub ustalenia warunków rezygnacji.

Jednocześnie informujemy, że koszt uczestnictwa online to 250 zł brutto i obejmuje m.in.:

    • interaktywny udział w Sympozjum oraz wirtualnych wystawach z każdego miejsca (np. dom, pokój hotelowy),
    • bezpieczny dostęp do wszystkich treści edukacyjnych w każdym miejscu i czasie, z możliwością odtworzenia na każdym urządzeniu w czasie 6 miesięcy po zakończeniu wydarzenia, co umożliwia oprócz odtworzenie wykładów, także pobranie lub przeglądnięcie pozostawionych na Platformie materiałów informacyjnych i edukacyjnych partnerów Sympozjum,
    • certyfikat elektroniczny potwierdzający udział i uzyskanie punktów edukacyjnych.

W związku z tym, że dostęp do platformy wymagać będzie uwierzytelnienia, a indywidualne dane dostępowe wraz z instrukcjami zostaną przekazane przed konferencją drogą elektroniczną (email, sms), do 22 czerwca 2020 skontaktujemy się Państwem mailowo na adres podany w trakcie rejestracji w celu potwierdzenia aktualności podanych danych i zweryfikowania zainteresowania włączeniem dostępu online. W przypadku nieotrzymania od nas tego typu informacji prosimy o kontakt mailowy z Biurem.

Gorąco wszystkich zachęcamy do pozostania w gronie uczestników. Wierzymy, że realizacja Sympozjum na Platformie Cyfrowej pozytywnie wpłynie na jego dostępność oraz wartość edukacyjną  i tym samym doda mu atrakcyjności, a  odsetek rezygnujących będzie bardzo mały.

Zgodnie z regulaminem – w niezależnych od Organizatora przypadkach, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu konferencji, a Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywają utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku z tego typu zmianami. Jednakże uwzględniając nadzwyczajnie okoliczności wszelkie zgłoszenia rezygnacji rozpatrzymy indywidualnie. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że będziemy na bieżąco reagować na zalecenia organów państwowych i postępować zgodnie z nimi.

W przypadku zamiany pakietu droższego – uczestnictwo stacjonarne, na tańszy – uczestnictwo online, lub rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum zgłoszonej do 22 czerwca 2020 Uczestnik ma możliwość otrzymania vouchera o kwocie równoważnej  wpłaconej, a nie wykorzystanej kwocie z tytułu uczestnictwa umożliwiającego  zakup lub dofinansowanie zakupu pakietu uczestnika Jubileuszowego X Sympozjum Alergii na Pokarmy, planowanego na wiosnę 2021 albo zakup do 20 marca 2021 wybranego pakietu uczestnika na dowolne konferencje medyczne lub szkolenia organizowane przez AltaSoft Sp. z o.o. sp.k. do końca 2021 roku. Voucher upoważnia dodatkowo do 5% zniżki na zakupywane w AltaSoft Sp. z o.o. sp.k. pakiety uczestnictwa oraz może zostać użyty do opłacenia lub dofinansowania opłaty za udział także innej osoby, która spełnia warunki uczestnika danej konferencji lub szkolenia (w przypadku konferencji, o których mowa uczestnikami mogą być osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi). Niewykorzystana  kwota vouchera zwracana jest Uczestnikowi  do 7 dni od zakończenia jego ważności (czyli do 27 marca 2021).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15zp ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) w przypadku rezygnacji z vouchera i chęci otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, zwrot dokonywany jest do 180 dni od momentu otrzymania przez Biuro Organizacyjne pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału z wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty. Oczywiście dołożymy wszelkich starań aby taki zwrot mógł zostać dokonany wcześniej. Prosimy jednak o zrozumienie sytuacji,  brak możliwości realizacji Wydarzenia w zakładanych terminach i formach dotknął nas na finiszu prac organizacyjnych, co spowodowało już konieczność poniesienia większości kosztów organizacyjnych.

Z poważaniem

Lucjan Bojdak
Prezes Zarządu AltaSoft sp. z o.o. sp.k.