REJESTRACJA 2022

Rejestracja została zamknięta

.

UWAGI

  • Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczym.
  • Osoba dokonująca rejestracji na Sympozjum bierze na siebie zobowiązanie dokonania opłaty rejestracyjnej. Dane zgłoszenie będzie brane pod uwagę dopiero po zarejestrowaniu odpowiedniej wpłaty.
  • Za pomocą wyświetlonego formularza można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.
  • O wszelkich ważnych decyzjach w związku z Sympozjum Biuro Organizacyjne będzie informowało Państwa mailowo lub przez wysyłkę SMS na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 

WAŻNE LINKI