WYKŁADOWCY

Prof. Zbigniew Bartuzi. Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. Lesya Besh, Klinika i Katedra Pediatrii Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Danyla Halickiego we Lwowie
Dr Łukasz Błażowski, Oddział Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Prof. Krzysztof Buczyłko, Centrum Alergologii w Łodzi
Dr hab. Marta Chełmińska, Klinika Alergologii i Pneumonologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. Grażyna Czaja-Bulsa, Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Prof. Ewa Czarnobilska, Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dr Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Zakład Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. Radosław Gawlik, Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr Ewa Gawrońska-Ukleja, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dr hab. Joanna Glück, Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr Małgorzata Graczyk, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dr hab. Andrea Horvath, II Katedra Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Maciej Kaczmarski
Prof. Marek L. Kowalski, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. Aneta Krogulska, Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Prof. Marek Kulus, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. Ryszard Kurzawa, Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju
Prof. Piotr Kuna, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Andrzej Kuźmiński, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Michael Levin, Department of Child and Adolescent Health, University of Cape Town
Dr Kinga Lis, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Antonella Muraro, Centre for Food Allergy Diagnosis and Treatment - Veneto Region Department of Women and Child Health
Dr Katarzyna Napiórkowska-Baran, Kinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Anna Nowak-Węgrzyn, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York (MSSM)
Prof. Cezary Pałczyński, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Krzysztof Pałgan, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Rafał Pawliczak, Zakład Immunopatologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Michał Przybyszewski, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Prof. Barbara Rogala, Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Dr Barbara Rymarczyk, Klinika i Katedra Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Prof. Bolesław Samoliński, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Natalia Ukleja-Sokołowska, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Dr Magdalena Żbikowska-Gotz, Klinika i Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy