Zaproszenie

Zbigniew BartuziDrogie Koleżanki i Koledzy,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną dotyczącą choroby COVID-19 (wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2) i obecnie obowiązującymi przepisami, celem ochrony życia i zdrowia uczestników, podjęliśmy decyzję o organizowaniu IX Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarmy jedynie na Platformie Cyfrowej z udziałem wszystkich uczestników wyłącznie w opcji ONLINE.

Odbędzie się ono we wcześniej ogłoszonym terminie, tj. 28-29 sierpnia 2020 r.
Zmieniamy formę realizacji Sympozjum ale naszym celem nadal jest zachowanie jak najwyższych standardów naukowych tego wydarzenia przy jak najprostszej i efektywnej dostępności do treści edukacyjnych dla uczestników.

Uczestnicząc online zachowują Państwo wszystkie możliwości interaktywnego uczestnictwa takie jak możliwość zadawania pytań, uczestnictwo w sesjach interaktywnych lub konkursach, czy nawet możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm lub dostępu do udostępnianych przez partnerów Sympozjum materiałów. Dodatkowo otrzymują Państwo bezpieczny dostęp do treści edukacyjnych w każdym miejscu i czasie z możliwością odtworzenia na każdym urządzeniu w czasie 6 miesięcy po zakończeniu wydarzenia.

Mija osiem lat od naszego pierwszego Sympozjum, które z kilkugodzinnego spotkania pasjonatów przekształciło się w dwudniowy maraton wykładów, warsztatów i dyskusji o alergii i nadwrażliwości na pokarmy. Jest to wielka satysfakcja dla Członków Komitetu Naukowego i organizatorów, że zainteresowanie tą tematyką nie gaśnie, a wręcz przeciwnie – z każdą edycją dołączają do nas kolejne osoby zainteresowane tym co nowego dzieje się w alergiach i nadwrażliwościach na pokarmy.

A dzieje się wiele. Treści i wnioski przekazywane podczas naszego pierwszego spotkania sprzed 8 lat mogą w niektórych miejscach być elementem historii medycyny, inne mają się dobrze i stosujemy je na co dzień, a jeszcze inne do dzisiaj budzą kontrowersje czy obawy, ale także nadzieje. Alergia i nadwrażliwość na pokarmy zmienia się – zwłaszcza w zakresie nowych, obiecujących metod diagnostycznych, innego podejścia do prewencji, a także metod leczenia, nie tylko opartych na coraz bardziej skutecznych metodach immunoterapii, ale również stopniowym wprowadzaniu innowacyjnych jej form. Zmienia się także niestety w zakresie epidemiologicznym. Według statystyk amerykańskich, co roku 200 000 osób potrzebuje pilnej pomocy lekarskiej z powodu ciężkich objawów nadwrażliwości na pokarmy typu alergicznego. Liczba dziecięcych hospitalizacji z tego samego powodu wzrosła w ostatnich dekadach trzykrotnie. Odsetek procedur medycznych związanych z anafilaksją wywołaną pokarmami to wzrost o 380% między 2007 a 2016 rokiem.

Tak wyglądają dane z USA. Możemy bez trudu zauważyć, że w Polsce również obserwujemy znaczący wzrost incydentów medycznych związanych z alergią czy nadwrażliwością na pokarmy. A to właśnie Państwo – jako goście i uczestnicy tego Sympozjum – będziecie na pierwszej linii zmagań z tym wyzwaniem naszych czasów. Dlatego prezentujemy Państwu program Sympozjum, który pozwoli spojrzeć na alergię i nadwrażliwość na pokarmy w przystępny, ale na pewno niebanalny sposób. Liderzy polskiej alergologii, eksperci o międzynarodowym uznaniu i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, zaprezentują Państwu najbardziej aktualny stan wiedzy o etiologii, diagnostyce i terapii chorób alergicznych o podłożu pokarmowym. Program naukowy Sympozjum wychodzi naprzeciw aktualnym problemom współczesnej alergologii, bezpośrednio nawiązując do tematyki poruszanej w ostatnich miesiącach na Konferencjach poświęconych alergii na pokarmy EAACI w Lizbonie, AAAAI w San Francisco i Chicago, PAM we Florencji i ISMA w Amsterdamie. Przy uwzględnieniu specyfiki i odrębności naszego kraju opracowaliśmy program, który zawiera klasyczne sesje naukowe, warsztaty z zakresu diagnostyki molekularnej, dynamiczne sesje PRO-CON oraz analizy przypadków zebranie z wielu ośrodków. W sumie przygotowaliśmy dla Państwa poza sesją inauguracyjną, 10 Sesji plenarnych, 7 sesji gorący temat oraz sesję pro-con. Obecne będą tematy poruszane po raz pierwszy na konferencjach w Polsce dotyczące m.in. nowych alergii i alergenów, metod diagnostycznych w tym dalszych postępów w zakresie diagnostyki molekularnej, a także jedyna w Polsce Sesja Łączona alergologów i dietetyków. Jak ważna jest rola dietetyka, jego współpracy z alergologiem w prowadzeniu chorych z nadwrażliwościami pokarmowymi nie muszę nikogo z Państwa przekonywać. Nie zabraknie omówienia szczególnie ciekawych przypadków alergii na pokarm. Dla Państwa przygotowujących się do specjalizacji lub chcących sprawdzić lub utrwalić swoją wiedzę przygotowaliśmy Sesję SAP 2020 w pytaniach i odpowiedziach. Nie zabraknie także dyskusji, nie obędzie się bez kontrowersji czy konfrontacji metod postępowania. Wierzę jednak, że po naszym spotkaniu pytań bez odpowiedzi będzie zdecydowanie mniej niż przed tym, gdy tutaj się zgromadziliśmy. Gośćmi specjalnymi Sympozjum będą eksperci z Austrii, Ukrainy, którzy niewątpliwie wzbogacą nasze postrzeganie alergii i nadwrażliwości na pokarmy.

Gorąco zapraszam Państwa do udziału we wszystkich aktywnościach naukowych Sympozjum.

Ufam, że zmiana formy naszego Sympozjum spotka się z Państwa zrozumieniem i będziemy mogli spotkać się na Platformie Cyfrowej Sympozjum pod koniec sierpnia by podobnie jak w poprzednich edycjach efektywnie dyskutować o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Zbigniew Bartuzi
Kierownik Naukowy
IX Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarm
Przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Bydgoszcz, dnia 3 czerwca 2020